Ko smo iskali rešitev na spletu, kako priti do ponudbe popoldanskega dela ali manjših del in storitev, smo naleteli na cel niz težav. Pravzaprav smo obupali. Res je, da je na spletu veliko različnih (tudi dobrih) portalov, ki se večino ukvarjajo s ponudbo in povpraševanjem zaposlitev. Ko pa želimo hitro in enostavno priti do ponudbe osebnega dopolnilnega dela ali manjših opravil, potem ni več tako enostavno. Recimo, da potrebujemo zanesljivo osebo, ki bi bila pripravljena proti plačilu sprehajati našega kužka dve uri in to hitro, naprimer jutri popoldne. Ali pa želimo zagotoviti varstvo za našega malčka naslednji dan po peti uri popoldne, ker bi radi šli v gledališče. Tudi, če imamo srečo in najdemo nekoga na kakšnem oglasnem prostoru, se nam hitro zaplete pri realizaciji hitrega medsebojnega dogovora. Če bi želeli sami objaviti povpraševanje, potem naletimo na časovno oviro, saj bi potreba po storitvi že minila, predno bi mi vse skupaj uredili. Potem so tukaj še vrednotnice, ki jih predpisuje naša zakonodaja, nepoznavanje postopkov, urejanje zadev na upravni enoti, uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil, zaupanje v izvajalce in še kaj bi lahko dodali. Ste kdaj naleteli na podobne težave?

Rešitev?

Tovrstne zaplete smo želeli rešiti in v ta namen smo pripravili spletišče, ki enostavno in učinkovito povezuje povpraševalce in ponudnike osebnega dopolnilnega dela (kot se strokovno kličejo tovrstne aktivnosti). Vzpostavili smo spletišče, kjer lahko nekaj zaslužimo, namesto, da smo jezni, ker ni prave službe za nas. Vzpostavili smo prvo skupnostno spletišče osebnega dopolnilnega dela, ki smo ga poimenovali  “Zaupajte.si”. Tovrstnega spletišča, ki bi bilo usmerjeno ravno v osebno dopolnilno delo še ni bilo. Čeprav je spletišče narejeno “na kožo” za ponudnika in povpraševalce osebnega dopolnilnega dela, pa seveda ni “prepovedan” za druge ponudnike storitev. Verjamemo, da bo spletišče zelo uporabno, za vse ponudnike storitev, torej tudi tiste, ki imajo registrirano dejavnost, s.p. ali d.o.o. in bi si želeli predstaviti širšemu krogu povpraševalcev. Tovrstni ponudniki se ne bodo trudili z vrednotnicami, ker jih ne potrebujejo, saj delujejo drugače. Skupna točka je vedno račun in poročanje FURS-u. Taka je zakonodaja. Vklopi razum in izdaj račun!

Zakaj bi se odločil za objavo na spletišču “Zaupajte.si” ?

Pri ponudbi in povpraševanju dela so velikokrat prisotna vprašanja kot na primer: ali bom dobil/dobila plačilo za opravljeno delo? Ali bom dobil/dobila vestno in usposobljeno osebo za delo? Ali bo oseba prišla pravočasno na delo? V primeru, ko so ponudniki objav dela registrirani na spletišču “Zaupajte.si”, se stopnja zaupanja vsekakor dvigne. Če drugega ne, je možno vedno podati svoje mnenje, pritožbo, pohvalo ali izjavo in na ta način sami pripomoremo k  ustvarjanju objektivne slike o ponudnikih in povpraševalcih dela. Vsako mnenje, ki je podano iskreno in brez fige v žepu, je seveda dobrodošlo in pomaga ostalim članom skupnosti pri odločitvah ali naročilih. Govorimo o pozitivnih in negativnih izkušnjah. Oboje je dobrodošla informacije za vse. V primeru kršitev bomo s strani skrbnikov spletišča najprej opozorili kršitelje na neustrezno vedenje oz. na neprijetnosti, ki so jih povzročili. V skrajnem primeru lahko registriranega člana izključimo iz skupnostnega portala “Zaupajte.si”.

Poleg tega bo ekipa »Zaupajte.si« vzpostavila različne kanale obveščanja potencialnih naročnikov, iskalcev dela oz. vaše dejavnosti. Vzpostavili smo tudi račun na facebook-u z nazivom »Zaupajte.si«,  kjer si prijatelji na družbenih omrežjih delijo informacije o tako imenovanem »malem delu« in drugih storitvah. Poleg tega bomo skrbeli tudi za oglaševanje na spletu, tako, da bomo pridobili čim več uporabnikov. Vsi registrirani uporabniki bodo imeli možnost prejemanja zanimive ponudbe tudi preko elektronske pošte. Za naše člane bomo pripravljali zanimive informacije s področja popoldanskega dela, v katero so vključene tudi ideje in pozitivne prakse po svetu. Torej – več kot le en razlog, da oglašujete na spletišču »Zaupajte.si«. Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo.

Kako deluje spletišče?

Iskanje in vzpostavitev kontakta med ponudnikom dela in iskalcem dela je popolnoma brezplačna. V ta namen ni potrebna registracija, tako, da lahko kontakt vzpostavite hitro in brez dodatnih zapletov z nekaj kliki na spletišču. V kolikor želite objaviti ponudbo osebnega dela ali želite objaviti oglas s katerim iščete določenega ponudnika dela, potem je potrebna predhodna registracija in prijava. Enako je tudi v primeru, da želite podati izjavo, pohvalo, mnenje, grajo ali komentar. Tudi pri vplačevanju vrednotnice, je potrebna registracija. Registracija na portalu “Zaupajte.si”  je popolnoma brezplačna.

Brezplačne objave bodo možne v obdobju testno-pilotnega delovanja spletišča. Po tem obdobju, torej ko preidemo v polno produkcijo delovanja spletišča, bomo zaračunavali objave. Višina članarine je prilagojena časovnemu obdobju objavljanja.

Članarina in koliko nas stane?

Koncept spletne skupnosti “Zaupajte.si” temelji na modelu članarine. Ker smo različni in imamo različne dejavnosti in različne poslovne potrebe, smo pripravili tudi različne časovno omejene in cenovno različne članarine. Če želite objaviti eno ali dve objavi na mesec, potem je primerna članarina “Mesec”. To pomeni, da boste lahko neomejeno objavljali svoje ponudbe o lastnih storitvah ali iskanja določne storitve, vendar ne dlje kot en mesec. Po tem času boste lahko obnovili tako svoje objave in članarino. Gre za cenovno izredno ugodno varianto, ki vas bo stala samo 1 evro za en mesec, torej vrednost ene kavice.

Za tiste, ki bi želeli objavljati svoje delo vsaj 6 mesecev, smo pripravili članarino, ki je omejena na pol leta. Imenuje se “Polleta”. Cena je 5 evrov.

Za vse tiste, ki bi želeli mirno objavljati svoje delo celo leto in pri tem nimate nobenih skrbi, smo pripravili članarino za celotno leto. Imenujemo jo “Leto” in stane 9 evrov.

Poudarjamo pa, da so v testnem obdobju vse storitve na spletišču »zaupajte.si« brezplačne. Tako nimate nobenih stroškov in nobenega rizika. Dobili boste priložnost, da boste bolj vidni in lažje pridete do izvajalca oz. ponudnika osebnega dopolnilnega in drugega “malega” dela. V kolikor kupite izbrano članarino se to šteje kot donacija. Sredstva porabimo v promocijske namene, torej za oglaševanje na spletnih iskalnikih, da ljudje sploh izvejo za nas.

Vrednotnica

Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja osebno dopolnilno delo.Vrednotnica mora biti pridobljena pred začetkom opravljanja dela in velja za koledarski mesec.

Kdo mora pridobiti vrednotnico?
Naročnik dela mora pridobiti vrednotnico na ime izvajalca osebnega dopolnilnega dela, ki za naročnika (fizično osebo) opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in druga manjša dela, ki so določena v točki A. seznama del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela iz točke B. omenjenega seznama
mora sam pridobiti vrednotnico na svoje ime. Izvajalci storitev preko  s.p. ali d.o.o. vrednotnic ne potrebujejo.
Postopek pridobitve vrednotnice/ vložitev zahtevka za vrednotnico/plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje
Vrednotnico se pridobi na podlagi vložitve zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika vloži zahtevek prek spletnega portala e-uprava. Zahtevek za pridobitev vrednotnice se šteje za obračun prispevkov za socialno varnost, ki ga ministrstvo, pristojno za javno upravo, redno posreduje finančni upravi. Vrednotnica je izdana ob predložitvi naloga za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter naloga za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Vrednotnica se vplača prek spletnega
portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika plačilo opravi prek spletnega portala e-uprava. Vrednotnica se izda za tekoči ali prihodnji mesec, pridobljena pa mora biti najpozneje pred začetkom opravljanja dela.
Višina prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovan je (PIZ) znaša 7 eurov ter za zdravstveno zavarovanje (ZZ) 2 eura na posamezno vrednotnico. Skupaj stroški za vrednotnico: 9 evrov.
Znesek plačila prispevkov za socialno varnost po eni vrednotnici, ki velja za koledarski mesec (od dneva vložitve zahtevka za vrednotnico in vplačila vrednotnice do konca meseca), je določen v pavšalnem znesku 9 eur (7 eurov za PIZ in 2 eura za ZZ), ki ni odvisen od višine plačila za opravljeno osebno dopolnilno delo in velja ne glede na število ur opravljenega dela za istega naročnika. Naročnik dela pomoči v gospodinjstvu mora kupiti toliko vrednotnic, kolikor različnih izvajalcev bo najel za to pomoč v obdobju enega meseca. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki nabira gozdne sadeže, bo za ta dela vedno kupil le po eno vrednotnico za posamezni mesec, v katerem bo nabiral in prodajal gozdne sadeže. Za izvajalca del pomoči v gospodinjstvu, ki ta dela v posameznem mesecu opravlja za več različnih naročnikov, mora vsak od naročnikov kupiti svojo vrednotnico. Na podlagi ene vrednotnice lahko izvajalec osebnega dopolnilnega dela v obdobju veljavnosti vrednotnice opravlja več vrst del za enega naročnika, npr. če ima izvajalec osebnega dopolnilnega dela priglašena dela pomoči v gospodinjstvu in inštrukcije, lahko za istega naročnika opravlja pomoč v njegovem gospodinjstvu in v njegovi počitniški hišici ter nudi inštrukcije njegovemu otroku, ki ima status dijaka. Zahtevek za pridobitev vrednotnice se šteje za obračun prispevkov za socialno varnost po zakonu, ki ureja davčni postopek, vložen pri davčnem organu. Za ta obračun se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, s katerimi se ureja predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka, popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu ter popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko. To pomeni, da vrednotnice ni mogoče vplačati za preteklo obdobje. Prav tako ni mogoče naknadno stornirati vrednotnice, če npr. naročeno delo ni bilo opravljeno.

 

Kaj potrebujete za izvajanje storitev vezano na spletišče “Zaupajte.si”?

Potrebujete dostop do interneta in registracijo (kjer se to zahteva) .

Kje deluje storitev?

Celotna storitev deluje na osebnih računalnikih, na prenosnih računalnikih, na tabličnih računalnikih in na mobilnih pametnih napravah. Ne zahteva posebne programske opreme in deluje z uveljavljenimi brskalniki. Torej storitev lahko uporabljate od kjerkoli in kadarkoli.

Hitro, pregledno in enostavno do storitve

Z uporabo spletišča “Zaupajte.si” se lahko z nekaj kliki povežejo ponudniki in povpraševalci po osebnem dopolnilnem delu. Poiščete ponudnika iskanega dela ali storitve, se povežete z njim. Zelo preprosto.

Kaj pa tisti, ki niso izvajalci dopolnilnega dela preko AJPES-a?

Seveda lahko objavljajo svoje storitve tudi ponudniki, ki niso registrirani pri AJPES-u za opravljanje dejavnosti osebnega dopolnilnega dela. V takem primeru imajo izvajalci registrirano dejavnost v obliki s.p. ali d.o.o. ali kakšna drugačna oblika pravne osebe.

“Zaupajte.si” in hitreje boste prišli do dela

To je naše vodilno geslo. Veseli smo, da lahko pomagamo. Verjamemo, da bomo vzpostavili zaupanja vredno spletno skupnost, ki bo marsikomu pomagala do dodatnega zaslužka in pripomogla k družinskemu proračunu.

Vaša ekipa »Zaupajte.si«