Zakonodaja, ki ureja osebno dopolnilno delo: 16. člen Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14) in PRAVILNIK o osebnem dopolnilnem delu ureja osebno dopolnilno delo. Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251

Seznam del, ki ga lahko opravljate po tem pravilniku: 

Točka A iz seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo:

Na podlagi prvega odstavka 12. člena zakona se kot občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela lahko opravljajo: 1. občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin; 2. občasna pomoč pri kmetijskih delih; 3. občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego; 4. občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti; 5. občasno prevajanje ali lektoriranje; 6. občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih; 7. občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Točka B iz seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo:

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona posameznik lahko: 1. Izdeluje in prodaja izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju; 2. izdeluje izdelke, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, jih popravlja in prodaja; 3. nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki; 4. melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja.