Nov način obračunavanja

Spoštovane uporabnice in uporabniki spletišča Zaupajte.si!

Odzvali smo se vašim prošnjam.

V zadnjem času smo prejeli veliko število prošenj, da bo objave bile v celoti brezplačne in to za vse uporabnike. Prisluhnili smo vašim prošnjam in danes, 8. julija 2017, smo prešli na drugačen način obračunavanja naših storitev. natančno je popisan način obraučunavanja spodaj. Bistvo je seveda to, da lahko ponudniki svoje storitve ali izdelke objavljajo brezplačno. Zaračunavali bomo samo preverjena in potrjena povpraševanja.

Postopek vzpostavljanja kontakta med ponudniki in iskalci storitev/izdelkov ter plačilo storitev

Vse storitve za iskalce storitev so brezplačne. Iskalci storitev vedno povprašujejo po  storitvah  ali izdelkih preko kontaktnega obrazca. Kontaktni obrazec vzpostavi komunikacijo med povpraševalcem in administratorjem spletišča Zaupajte.si.

Administrator spletišča Zaupajte.si vzpostavi kontakt z enim ali več ustreznimi ponudniki storitev ali ponudniki izdelkov. Ko se preveri razpoložljivost in pripravljenost izvajalca za izvedbo povpraševane storitve, se skupaj z obvestilom o povpraševanju določi cena posredovanja, ki je izražena v žetonih imenovanih »Zaupko« (cena enega »Zaupko« je 1 evrov). Vsako povpraševanje, ki ga bo prejel ponudnik, bo vsebovali pregledno ponudbo stroškov v obliki žetonov »Zaupko«.

Ponudnik storitve se mora s povratno elektronsko pošto strinjati, da bo enkrat na polleta plačal zbrane in potrjene »Zaupko« žetone. V praksi to pomeni, da bo povpraševalec vedno plačal samo v naprej potrjeno povpraševanje, kar pomeni, da je obstajala velika verjetnost, da je bil posel tudi sklenjen. To je plačilo za učinku. V kolikor ni kontaktov in povpraševanj – ni plačila.

Dvakrat letno (predvidoma 30. junij in 30. december) bo ponudnik prejel račun, kjer bo zaračunano posredovanje med iskalci in ponudniki storitev in kjer se bodo žetoni »Zaupko« pretvorili v evre. V kolikor v polletnem obdobju ne bo opravljenih in potrjenih povpraševanj, se račun ne bo izdal.

Spletišče Zaupajte.si zaupa svojim ponudnikom, da bodo tovrstne račune tudi plačali. V kolikor se računi za izvedene storitve ne poravnajo, bo ponudnik izključen iz skupnostnega portala Zaupajte.si in nadaljnje objavljanje ponudbe na spletišču ne bo več možno.