Opozorilo: vrednotnice lahko v vašem imenu plačamo in pridobimo iz spodnjega seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo (kategorije “A”):

1.) Občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin

2.) Občasna pomoč pri kmetijskih delih

3.) Občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego

4.) Občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti

5.) Občasno prevajanje ali lektoriranje

6.) Občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih

7.) Občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali

Seznam del (to so občasna dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela), ki štejejo za osebno dopolnilno delo je skladen z  Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14).