Malo delo: drugo

Obžgovanje in podiranje dreves Malo delo: nudim storitve večkrat na teden