Malo delo: Čiščenje stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin / Malo delo: Pomoč starejšim / Malo delo: Varstvo otrok

Iščem delo pri čiščenju in gospodinjskih opravilih Malo delo: nudim storitve večkrat na teden