Malo delo: Pomoč starejšim

Pomoč starejšim osebam (predvsem ženske osebe) Malo delo: nudim storitve večkrat na teden