130 objav na Zaupajte.si

130 objav na Zaupajte.si

plus 390 registriranih uporabnikov, plus skoraj 350 všečkov na Facebook-u. To je današnja statistika. Počasi postajamo vse bolj vidni in prepoznavni. Vsem oglaševalcem želimo veliko uspeha pri pridobivanju posla. Vsem iskalcem storitev in izdelkov na Zaupajte.si pa želimo veliko uspešnih in ugodnih storitev in zanesljivih izvajalcev.